какво е електронна цигара

Write By: ab330ci Published In: What is an Electronic Cigarette Created Date: 2014-11-16 Hits: 1236 Comment: 0

какво е електронна цигара

Електронната цигара , известна още като е-цигара, е преносимо електрическо устройство, захранвано с батерия, за вдишване на никотин чрез изпаряване. То е алтернатива на тютюневите продукти, които се консумират чрез пушене - цигари, пури и лули. Освен никотина, парата произвеждана от електронните цигари съдържа различни аромати, като това се постига без да се използва тютюн, пушек или изгаряне при нейната работа. Електронните цигари вече не се предлагат на пазара като помощни средства за спиране на тютюнопушенето и тютюневите изделия заместващи го в повечето страни. Едни от най-разпространените модели е-цигари са тези приличащи на тютюневите. Те имат приблизително същото количество никотин, като обикновената цигара. Когато пушите от електронната цигара, никотиновата течност се нагрява в пълнителя и се превръща в пара. Парата предоставя умерено количество никотин по абсолютно същия начин като обикновената цигара. При най новите е-цигари, пълнителят се нагрява от презареждаемата автоматична батерия на елекронната цигара.

Има и много други модели електронни цигари, които не приличат изобщо на обикновените цигари. Те са с различна форма и дизайн. Количеството на съдържащият се в тях никотин може да бъде избрано от потребителят, а някои хора преминават направо на безникотинови пълнители. Ползите и рисковете от употребата на електронна цигара са предмет на редица изследвания сред здравните организации. Ограничени контролирани проучвания са на разположение поради сравнително скорошното изобретение на устройството. Законите варират широко засягайки употребата и продажбата на електронни цигари и придружаващите ги пълнители и/или течности, с все още неприето законодателство и продължаващ дебат по темата в цял свят.

Leave A Comment

Captcha